Happy Feed

Jag tror på

 
 

Jag tror på

 
 

01

… att det är viktigt för trovärdigheten att kunderna känner igen sig i ditt varumärke. Färger, typ av röst, stil på bilder och estetiken över lag måste vara enhetlig och konsekvent för att skapa ett förtroende.

02

 … att dina kunder vill se dig. Genom att visa vem du är genom bilder från verksamheten istället för att försöka sälja din vision med generella foton från en bildbank skapar du en bättre kontakt redan från start.  

 
 

03

… att vad, och hur, du skriver överallt där ditt företag syns spelar roll för hur du uppfattas av kunderna. Därför behöver dina texter, utöver att vara rättstavade, även vara intresseväckande och matcha din unika röst.

04

 … att din hemsida är ditt varumärkes ansikte på nätet. Den behöver vara snygg och tydlig för kunderna, och lätt att hantera för dig.