Happy Feed
20140301_Trade 151_0278.jpg

Användarvillkor

 
180104 Feed Forward04 cirkel.jpg
 

Användarvillkor

Bilder

Fotografen, Pia Gyllin, äger upphovsrätten till samtliga bilder som tas av nämnda fotograf inom Happy Feed-konceptet. Fotografen innehar även copyright på dessa bilder. Kunden har fri användningsrätt, vilket innebär att kunden fritt får använda bilderna i sin egen verksamhet, till exempel sociala medier, hemsida och i övrig reklam. Bilderna får även användas i kundens privata sociala medier om så önskas. Användningsrätten innebär inte att kunden äger bilderna och kunden får därför inte sälja vidare eller ge bort bilder till tredje part utan att rådfråga fotografen innan. 

Betalning sker innan bildleverans. När digitala filer levererats till kunden förlorar denne sin ångerrätt.  

 

Texter

Skribenten, Pia Gyllin, äger upphovsrätten till samtliga texter som skrivs inom Happy Feed-konceptet. Texterna får användas en gång i kundens sociala medier. Kunden får inte sälja vidare eller ge bort texter till tredje part. 

Texterna som författas av skribenten får användas i kundens sociala mediekanaler. Texterna får även användas i kundens privata sociala medier om så önskas. Texterna får däremot inte användas i övrig marknadsföring utan att skribenten först tillfrågas.

Betalning sker innan leverans av texter. När digitalt material levererats till kunden förlorar denne sin ångerrätt.